Biogaz jako źródło energii

Tradycyjne źródła energii cieplnej oraz elektrycznej stawiają duże wyzwania – przede wszystkim są to źródła ograniczone, a korzystanie z nich wiąże się nie tylko z dość wysokimi kosztami, ale nierzadko i z niezbyt dobrym wpływem na środowisko naturalne. Nic więc dziwnego, że coraz większym zainteresowaniem w krajach całego świata cieszą się naturalne i zarazem odnawialne źródła energii, ogólnie nazywane biomasą. Jest to doskonała alternatywa dla kosztownych źródeł energii, w którą warto inwestować.

 Jednym z rodzajów biomasy jest biogaz, nazywany także gazem wysypiskowym, a bardziej potocznie – zielonym. Jest to bowiem gaz pozyskiwany z odpadów organicznych, takich jak produkty uboczne rolnictwa, przemysłu, odchody zwierzęce czy też z organiczne odpady komunalne – mówiąc ogólnie, chodzi to o organiczne substancje biodegradalne. Biogaz z wymienionych tu materiałów pozyskiwany jest w sposób naturalny – na skutek beztlenowej fermentacji.

 Biogaz to źródło energii, które ma w sobie ogromny potencjał. Może brać udział w procesie wytwarzania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Szczególnie ceniony jest on jako tani w pozyskiwaniu i przyjazny dla środowiska materiał służący do ogrzewania budynków. Co więcej, jeśli biogaz zostanie odpowiednio oczyszczony, można zastosować go jako alternatywa dla gazu ziemnego, a nawet paliwa niezbędnego w transporcie pojazdów.

 Aby uzyskać biogaz o właściwościach odpowiednich do tego, by mógł być on wykorzystywany w celach energetycznych (stężenie metanu nie może być niższe niż 40%), niezbędne jest założenie specjalnej biogazowni, a tę najlepiej i najłatwiej jest założyć, posiadając gospodarstwo rolne (wykorzystuje się wówczas odchody zwierzęce czy też odpady z rolnictwa). Biogazownia musi posiadać odpowiednie urządzenia potrzebne do tego, by wytworzyć zielony gaz, a także miejsce do jego magazynowania. Polityka państwa polskiego zmierza do tego, by w znacznym stopniu spopularyzować ideę zakładania rolniczych biogazowni, gdyż jest to ogromny potencjał dla taniej i ekologicznej energii elektrycznej w Polsce.