Biogaz potocznie nazywany jest gazem wysypiskowym. Wszystko dlatego, że to właśnie na wysypiskach śmieci tworzy się on w sposób samoczynny. Coraz częściej montuje się tam specjalne systemy odgazowujące, które pozwalają pozyskiwać cenny biogaz na dalsze przeznaczenie. Ale źródłem tego surowca są także specjalne biogazownie, w których wytwarzany jest gaz wysypiskowych do celów energetycznych.

 

Z czego pozyskiwany jest biogaz

Biogaz to gaz palny w stu procentach naturalny, który pozyskuje się z materiałów, które śmiało można uznać za odpady – z różnego rodzaju związków pochodzenia organicznego, np. z odchodów zwierzęcych, ścieków, odpadów komunalnych, gnojowicy czy też z odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Gaz wysypiskowy, zgodnie z normami prawnymi, musi być spalany w instalacjach energetycznych lub też w pochodni.

 

Jak powstaje biogaz

Pomijając metodę samoczynnego powstawania biogazu na wysypiskach śmieci, surowiec ten pozyskuje się także w specjalnych gazowniach, na skutek beztlenowej fermentacji wymienionych wyżej związków organicznych. W zależności od rodzaju wykorzystywanych związków organicznych można wyróżnić trzy obszary, na jakich można utworzyć biogazownię w celach energetycznych. A są o:

-         różnego rodzaju składowiska odpadów organicznych,

-         gospodarstwa rolne, w których gromadzi się odpady organiczne zwierzęce (np. odchody),

-         oczyszczalnie ścieków, w których do produkcji biogazu wykorzystuje się osady ściekowe.

 

W każdym z powyższych przypadków biogaz pozyskuje się w wyniku fermentacji beztlenowej. Tak powstały produkt składa się przede wszystkim z metanu oraz z dwutlenku węgla, przy czym metanu jest tu ok. 40-70%, z kolei dwutlenku węgla ok. 40-50%. Należy tu zaznaczyć, że do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się tylko i wyłącznie taki biogaz, którego stężenie metanu nie wynosi mniej niż 40%. W procesie powstawania biogazu ważna jest odpowiednia temperatura, wilgotność, pH oraz, oczywiście, ograniczenie dostępu powietrza. Tak powstały „zielony gaz” – jak bywa nazywany biogaz, to produkt proekologiczny o dość szerokim zastosowaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>