Czym jest biomasa?

 Mówiąc krótko, biomasa to nic innego jak wszelkie odnawialne źródła energii. Z kolei odnawialne źródła energii to materiały w stu procentach naturalne, którymi tak naprawdę dysponuje niemal każdy z nas – należy tu bowiem wymienić między innymi różnego rodzaju odpadki organiczne z gospodarstwa domowego, rolnego, ale też pozostałości z leśnictwa i pochodzące z przycinania zieleni miejskiej czy też organiczne odpadki komunalne i przemysłowe. Ogólnie rzecz ujmując, biomasę tworzy wszystko to, co organiczne – pochodzenia zwierzęcego i roślinnego – i co ulega biodegradacji. Biomasa to coraz bardziej doceniane na całym świecie naturalne źródło energii – jest ona bowiem odnawialna, a koszt jej pozyskiwania jest względnie niewielki.

 

Korzyści ze stosowania biomasy

Niskie koszty pozyskiwania energii z biomasy czy też jej odnawialny charakter to nie jedyne korzyści, jakie są związane z tym materiałem. Dużym atutem jest jej ekologiczny charakter związany z zerową emisją dwutlenku węgla do powietrza podczas spalania. Oczywiście przyjazne dla środowiska jest także to, że, biomasa pozwala na to, by różnego rodzaju resztki i pozostałości organiczne nie marnowały się – jest to praktyczna i ekonomiczna utylizacja tych zbędnych już człowiekowi materiałów naturalnych. Zalety biomasy z pewnością docenią także osoby, którym szczególnie doskwiera nieprzyjemna woń unosząca się z wysypisk odpadów – na skutek produkcji biomasy ów zapach staje się słabszy, co więcej, można zauważyć poprawę warunków środowiska w pobliżu takiego wysypiska.

 

Warto zaznaczyć, że ze wszystkich źródeł energii odnawialnej biomasa okazuje się najbardziej praktycznym rozwiązaniem. Przede wszystkim – w porównaniu z energią pochodzącą ze słońca lub z wiatru – biomasę można produkować, magazynować oraz transportować bezpiecznie oraz w zależności od faktycznych potrzeb. Biomasa to również szansa na to, by zagospodarować nieużytki rolne – takie, na których nie ma odpowiednich warunków, by uprawiać rośliny dla człowieka, głównie ze względu na zbyt duże stężenie metali ciężkich. Takie obszary są idealne do tego, by prowadzić na nich uprawy ukierunkowane na pozyskiwanie biomasy.