Rodzaje biopaliw

 Biopaliwa są cenionym na całym świecie materiałem przede wszystkim ze względu na łatwość jego pozyskiwania (i w wielu przypadkach odnawialny charakter), niskie koszty, a także właściwości w stu procentach przyjazne dla środowiska naturalnego. W państwach całego świata stawia się coraz większy nacisk na produkcję tych proekologicznych i ekonomicznych materiałów, które wytwarza się z różnego rodzaju odpadków organicznych podlegających biodegradacji .

Biopaliwa dostępne są w różnych stanach skupienia. Wyróżnia się takie materiały zarówno stałe, jak i ciekłe czy gazowe. Każdy z tych rodzajów odznacza się innymi właściwościami – przy czym wszystkie są przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. Jeśli chodzi o biopaliwa występujące w postaci stałej, wymienić należy przede wszystkim drewno, siano, trociny, brykiet, pellet, a także różnego rodzaju odpady roślinne. Z kolei biopaliwa ciekłe pozyskuje się za pomocą specjalnego procesu fermentacji alkoholowej węglowodanów do etanolu – przykładem takiego biopaliwa może być cieszący się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych etanol wytwarzany z kukurydzy. Ponadto są jeszcze biopaliwa gazowe, czyli takie, które powstają na skutek fermentacji beztlenowej, której podlegają wszelkie ulegające biodegradacji – i płynne, i stałe – odpadki organiczne (np. odchody zwierzęce czy odpady komunalne i rolnicze).

 Mówiąc o rodzajach biopaliw, można dokonać także podziału na generację tego materiału. I tym sposobem wyróżnia się biopaliwa pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji. Pierwsza generacja to tak zwane biopaliwa konwencjonalne, czyli takie, które pozyskuje się z cukru, skrobi lub też z oleju roślinnego. Druga generacja to biopaliwa ulepszone – pozyskiwane z trwałych materiałów. Przykładem takich biopaliw może być biometanol, olej napędowy wytworzony z drewna czy też etanol celulozowy. Z kolei biopaliwa trzeciej generacji wytwarza się z mikroorganizmów, a w największym stopniu z glonów, gdyż taki rodzaj produkcji okazuje się w praktyce najbardziej wydajny.